Goed Volk Producties
030 26 305 29

Bankrek. 4642115

Biografie

biogoedvolk1_354Goed Volk

Bastiaan Klees en Vincent Mirck leerden elkaar kennen via een cursus improvisatietoneel in Utrecht. Beiden belandden nadien bij verschillende theatersportclubs, maar ze hielden contact. Vincent had nog wat oude liedteksten liggen en Bastiaan wilde graag weer eens wat muziek maken. Op een fraaie dag besloten ze deze talenten samen te voegen.

Na de eerste paar tonen uit Bastiaans elektronische klavier, bleek dat de teksten van Vincent daar wonderwel op vloeiden. De klik was een feit. Sindsdien is een non-stop liedjesmachine gaan draaien. Bijna wekelijks komt het tweetal samen om nieuw materiaal te brouwen en oud werk te perfectioneren.

pagina 1 van 2